NIEUWE FARGESIA CULTIVARS

Nieuwe bamboe soorten

Bloei veilige bamboe soorten voor in je tuin of in bakken.

Niet woekerende wintergroene bamboe soorten. De volgende soorten kunnen in een kuip, bak of pot, maar natuurlijk ook gewoon in je tuin. Ze woekeren namelijk niet!

Einde vorige eeuw bloeide Fargesia murieliae met massaal afsterven tot gevolg. Een volgende bloei is pas over ± 100 jaar te verwachten. Uit het zaad van de afstervende planten hebben wij door keuze te maken uit ongeveer 10.000 zaailingen 6 nieuwe cultivars benoemd, die daarna vegetatief door middel van scheuren zijn vermeerderd, waardoor hun unieke habitus gewaarborgd is. Helaas was hier sprake van inteelt omdat de zaailingen oorspronkelijk van 1 moederplant afstamden.
Deze cultivars bleken uiteindelijk zwak en zijn dan ook inmiddels uit het sortiment verdwenen.

 

Begin deze eeuw begon Fargesia nitida ‘ Gansu’ bij ons als eerste te bloeien, het jaar daarna gevolgd door Fargesia nitida. Omdat er ook nog enkele exemplaren van Fargesia murieliae bloeiden ontstond de mogelijkheid om onder gecontroleerde omstandigheden kruisbestuiving toe te passen. Door deze kruisbestuiving zijn er een aantal sterke en vitale nakomelingen ontstaan. Wij hebben uit duizenden zaailingen hopenlijk de beste gekozen. Van deze uitverkorenen staan voorbeeldplanten op de kwekerij, ook hierin zijn alweer keuzes gemaakt en naar ons inzicht de beste overgebleven. Tevens zijn deze cultivars te bewonderen bij ‘ De Groene Prins’ in Steenwijkerwold en bij ‘ Kimmei’ in Valkenswaard. Het doel is om op verschillende locaties, dus onder verschillende omstandigheden, de onwikkelingen van deze planten te volgen. Wat in eerste instantie opvalt is de enorme groeikracht, een 3 liter pot van de nieuwe cultivar Fargesia nitida ‘ Pillar’ bereikte bij’ De Groene Prins’ in 1 jaar tijd een hoogte van ruim 2 meter.

Inmiddels zijn de hiernavolgende cultivars beschikbaar:

Fargesia ‘Obelisk’

 

Misschien wel de beste hybride voortgekomen uit de bloei eind vorige- begin deze eeuw van Fargesia nitida en murieliae. Krachtig opgaande, zuilvormige groeiwijze, te verwachten eindhoogte 5 meter. De sierwaarde wordt mede bepaald door de grote licht getinte schutbladeren, die door
de aan de basis smalle groeiwijze het hele jaar door goed zichtbaar blijven. Deze hybride is veel beter wintergroen dan de oude generatie Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ en verlangt een zonnige standplaats. Vanaf 2014 verkrijgbaar.

Fargesia ‘ Viking’ [murieliae x nitida 1]

 

Herkomst: Een selectie uit zaailingen van 2005.
Basis: murieliae bestoven met nitida. 
Weinig krimp (De meeste Fargesia soorten rollen hun blad op bij vorst, harde wind en hitte), alleen bij langdurige vorst. Te verwachten eindhoogte: 4 tot 5 meter. “Donkere” indruk door invloed van nitida?

Zomer 2010, 26 graden celsius
Winterbeeld 2010

Fargesia ‘ Winter Joy’ [nitida x murieliae 1]

Herkomst: Een selectie uit zaailingen van 2005. 
Basis: nitida bestoven met murieliae. 
Alleen bij langdurige vorst krimp. Kan goed in 

de zon waarschijnlijk door murieliae invloed. 
Te verwachten eindhoogte:

4 meter. In de winter mooie donkere stengels.

Zomer 2010, 26 graden celsius
Winterbeeld 2010

Fargesia nitida ‘ Pillar’ [nitida ‘ Gansu’/ nitida 3]

Herkomst: Een selectie uit zaailingen van 2005.
Basis: ‘ Gansu’ bestoven met nitida.
In de zomer groene halmen, s’ winters donkerbruin.Te verwachten eindhoogte: 2.5 tot 3 meter.
In de winter matige krimp. Zon en halfschaduw.

particuliere verkoop bamboe planten fargesia nitida pillar
Zomer 2010, 26 graden celsius
Winterbeeld 2010

Fargesia nitida ‘ Volcano’ [nitida ‘ Gansu’/ nitida 5]

 

Herkomst: Een selectie uit zaailingen van 2005.
Basis: ‘ Gansu’ bestoven met nitida.
Gedrongen, fonteinachtige groeiwijze, wat afhangend blad .Te verwachten eindhoogte: 1,5 tot 2 meter. In de winter matige krimp, s’zomers weinig. Verdraagt zon.

verkoop bamboe planten fargesia nitida volcano
Zomer 2010, 26 graden celsius
verkoop bamboe planten fargesia niet woekerend
Winterbeeld 2010

Fargesia nitida ‘ Black Pearl’ [nitida ‘ Gansu’/ nitida 6]

Herkomst: Een selectie uit zaailingen van 2005.
Basis: ‘ Gansu’ bestoven met nitida.
Zowel in de zomer als in de winter zeer donkere paars zwarte halmen. Te verwachten eindhoogte:
3 meter. Zowel in de zomer als in de winter wat krimpgevoelig. Misschien beter in de halfschaduw, maar

verkoop bamboe planten
Zomer 2010, 26 graden celsius
verkoop bamboe planten fargesia black pearl
Winterbeeld 2010

Fargesia nitida ‘ Shadow Light’ [nitida ‘ Gansu’]

 

Herkomst: Een selectie uit zaailingen van 2004.
Basis: Fargesia nitida ‘ Gansu’
Een type geschikt voor [half] schaduw, anders zeer krimpgevoelig. Te verwachten eindhoogte:
1,5 tot 2 meter.

Zomer 2010, 26 graden celsius
verkoop bamboe planten
Juli 2011

DE NAKOMELINGEN VAN FARGESIA NITIDA

In 2007 begon bij ons de bloei van Fargesia nitida ‘Nymphenburg’, ‘Eisenach’ en ‘ Anceps’. Tevens bloeiden nog enkele exemplaren van Fargesia murieliae. Er waren dus nog meer verschillende mogelijkheden van kruisbestuiving. Na opplant van deze 3000 zaailingen bleek na 2 jaar dat de verschillen enorm waren. Wij hebben er 19 geselecteerd, er staan voorbeeldplanten hiervan op de kwekerij, inmiddels zijn deze 5 jaar oud. Ook is er al beperkt, uiteraard soortecht uitgangsmateriaal voor handen.
Namen van deze cultivars zijn er nog niet, wij behelpen ons nog even met de nummers 1 tot en met 19.

 

KLEURVERSCHILLEN VAN DE HALMEN.

 

De eerste 5 types zijn nakomelingen van Fargesia nitida ‘Nymphenburg’.
Het winterbeeld en de krimp gevoeligheid doen denken aan de oude generatie ‘Nymphenburg’. De kleurverschillen van de halmen zijn opmerkelijk, ondanks hun zelfde afkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSCHIL IN HOOGTE, EN GROOTTE VAN HET BLAD.

 

No.3 is een type met klein blad, gedrongen groeiwijze en na 5jaar niet hoger dan 60 cm. Nog kleiner is no.13 welke een nakomeling is van zuiver Fargesia nitida ‘Eisenach’. Als je deze dwergen vergelijkt met de krachtige groeiwijze van bijvoorbeeld No.15. blijkt de genetische variatie enorm.

 

 

 

 

DOMINANTIE

 

Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ als basis bestoven met Fargesia murieliae en Fargesia nitida ‘Eisenach’ [ de nummers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 en15 ] brachten in de meeste gevallen nakomelingen voort die leken op de basis soort, maar in enkele zaailingen bleek Fargesia murieliae dominant. De dominantie van murieliae levert gegarandeerd een beter winterbeeld op, ook de wind heeft minder invloed op de krimp van het blad. Het is inmiddels duidelijk dat de hybriden waar ‘Nymphenburg’ en in mindere mate ‘Eisenach’ dominant zijn een wat schaduwrijke standplaats vereisen. Ook leverde de hierboven gemoemde combinatie een murieliae- achtige zaailing [ no.14 ] op met in een juveniel stadium een bijna horizontale groeiwijze , een oppervlakte bestrijkend van ± 1 vierkante meter en nauwelijks 25 cm. hoog. Veelbelovend? De hybride richtte zich daarna op en is nu een van de hoogsten.

 

De nummers 12 en16 zijn nakomelingen van Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia nitida ‘Anceps’. Bij no.12 lijkt Fargesia nitida ‘Eisenach’ dominant in tegenstelling tot no. 16 waar duidelijk ‘Nymphenburg’ invloeden waarneembaar zijn.

Bij de nummers 17, 18 en 19 is Fargesia nitida ‘Eisenach’ bestoven met Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ en Fargesia murieliae. De invloed van murieliae is hier gering. Wel is bij no. 17 de invloed van ‘Nymphenburg’ groot. Bij 18 en 19 is ‘Eisenach’ dominant. De planten gedijen duidelijk beter in halfschaduw.

Samenvattend kun je concluderen dat de hybriden beduidend meer groeikracht hebben dan zaailingen van een en dezelfde soort of cultivar hiervan, maar dat was eigenlijk al duidelijk bij de in 2005 ontwikkelde hybriden. De genen van Fargesia nitida dragen een grote variatie met zich mee.

1
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ 2007.
Zowel in de zomer als in de winter ernstige krimp. Jonge scheuten rose-paars. Hoogte medio 2012: ± 1,25 meter.

2
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ 2007.
Groeiwijze: Steil omhoog, in 2012 ±1,75 meter hoog.
Gelijkend op de oude ‘Nymphenburg’ maar kleiner blad. Paars bruine pijlen, mooi compact. Ernstige krimp bij vorst en zon. Beter in de [half]schaduw.

3
Herkomst: Fargesia nitida ‘Zonne’ 2007.
Dit is de kleinste op de oude Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ gelijkende zaaling. Te verwachten eindhoogte: 1,5 meter. Fijnbladig, gedrongen groeiwijze. Paars-rode jonge scheuten, oudere stengels donker roodbruin. Zowel in de zomer als in de winter ernstige krimp. Beter in de [half]schaduw.

4
Herkomst: Fargesia nitida ‘Sanne’ 2007
Stijl omhoog groeiend als een cylinder. Wat tevens opvalt is het lange schutblad en de mosgroen tot okergele stengels in de winter. Te verwachten eindhoogte: 2,5 meter.

5
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ 2007.
Gelijkend op 4 maar met donkerrode stengels in de winter.
Hoogte medio 2012: 1,50 meter.


De hierna volgende 8 hybriden komen voort uit een selectie van zaailingen uit 2007.Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ is bestoven met stuifmeel van Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia murieliae.De gevarieerde dominantie is opvallend. Soms is Fargesia murieliae dominant. Dit is het duidelijkste te merken aan de geringe krimp gevoeligheid en de breedte van het blad.


6
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007. Deze zaaiing lijkt het meeste op de oude generatie Fargesia nitida ‘Nymphenburg’
Fargesia murieliae is hier duidelijk dominant. Bijzonder krachtige groeiwijze met rood-groene scheuten. Ook in de strenge winter van 2012 mooi wintergroen. Hoogte medio 2012: 2,50 meter.

7
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida‘Eisenach’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
Hier is duidelijk Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ dominant. Iets mindere krimp als bij nummers 1 tot en met 5. Groeit tot nu toe te breed uit. In de zomer mooi witberijpte rode jonge scheuten, in de winter bruine stengels.
Te verwachten eindhoogte: 3 meter.

8
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
Een ‘Nymphenburg’ met lichte invloed van ‘Eisenach’ en murieliae want de krimp gevoeligheid is redelijk. Groeit vooralsnog wijd uit.
In de winter paars bruine stengels. Hoogte medio 2012:1,75 meter..

9
Herkomst: Fargesia nitdia ‘Tender’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ is duidelijk dominant. Een wat grotere uitvoering van nummer 3, fijnbladig en compact. Stengels in de winter lichtbruin, behoorlijk krimpgevoelig,, maar zich sneller herstellend dan nummer 3. Te verwachten eindhoogte: 2 meter. Misschien beter in de [half]schaduw.

10
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
Fargesia murieliae is duidelijk dominant. Lijkt sterk op nummer 6 maar heeft een lossere groeiwijze. Kan goed in de zon, in de winter mooi groen.
Hoogte medio 2012: 2,50 meter.

11
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ is dominant. Matige krimp. Mogelijk geelbont of is het zwakte? Hoogte medio 2012: 1,50 meter.

14
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
Hier is Fargesia murieliae duidelijk dominant. Een merkwaardige zaailing die zich eerst als bodembedekker gedroeg met een hoogte van ± 50 cm. en een oppervlakte besloeg van 1 vierkante meter. Na het scheuren van deze zaailing in 2009 veranderde de habitus. Nu een compacte opgaand, gezond ogend murieliae type. Stengels rood bruin. Weinig lelijk blad en goed in de zon.
Hoogte medio 2012: 2,25 meter.

15
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
‘Nymphenburg’ dominant met invloeden van beide andere soorten. Beter wintergroen dan de oude ‘Nymphenburg’. Krachtige strak opgaande groeiwijze met bruine stengels en groot licht getint
Schutblad. Hoogte medio 2012: 2,50 meter.

De hierna volgende 2 hybriden zijn geselecteerde zaailingen uit 2007 van Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia nitida ‘Anceps’.


12
Herkomst:Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach’ en Fargesia nitida ‘Anceps’. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
Mooi paars zwarte stengels in de winter, duidelijk de invloed van Fargesia nitida ‘ Eisenach’. Jonge stengels paars blauw. Hoogte medio 2012: 2 meter.

16
Herkomst: Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ bestoven met Fargesia nitida ‘Eisenach en Fargesia nitida ‘Anceps’. Een geselecteerde zaailing uit 2007. ‘Nymphenburg’ dominant, wat ijle groeiwijze.
Hoogte medio 2012: 1,50 meter.

Nummer 13
is de enige geselecteerde zaailing voortkomend uit alleen Fargesia nitida ‘Eisenach’.

13
Traag groeiende dwergvorm voor in de [half]schaduw met enigszins op Shibataea kumasaca gelijkend blad. Interessant door zijn geringe lengte:
±40 cm. in 2012.

De hierna volgende 3 hybriden zijn geselecteerde zaailingen uit 2007 van Fargesia nitida ‘Eisenach’ bestoven met Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ en Fargesia murieliae.

17
Herkomst: Fargesia nitida ‘Eisenach’ bestoven met Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ is dominant. Hoogte medio 2012: 1,50 meter.

18
Herkomst Fargesia nitida ‘Eisenach’ bestoven met Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
Fargesia nitida ‘Eisenach’ duidelijk dominant. Bruin-zwarte stengels, compacte, gedrongen groeiwijze, Hoogte medio 2012: 1 meter.
[ Half ] schaduw geniet duidelijk voorkeur.

19
Herkomst Fargesia nitida ‘Eisenach’ bestoven met Fargesia nitida ‘Nymphenburg’ en Fargesia murieliae. Een geselecteerde zaailing uit 2007.
Vergelijkbaar met 18 maar duidelijk hoger en breder. Hoogte 2012: 2 meter.
In de winter beter op kleur dan 18, in de zomer valt 18 daarentegen meer op door haar frisse blad mits niet in de volle zon gesitueerd.