OEVERBEPLANTING

Natuurlijke oeverbeplanting

Welke planten kun je gebruiken als oeverbeplanting

Vaak zijn oevers, vooral het lage natte gedeelte, een bron van onkruid. Je kunt dit op de volgende manier grotendeels voorkomen: Breng een strook kokosmat aan op het onderste gedeelte van het talud van ± 80 cm. Zet hierin, door kleine inkepinkjes te maken in de mat, eventueel inheemse oeverplanten zoals Gele lis, Kattestaart, Wateraardbei enz. Op het hogere gedeelte plant je sterk groeiende bamboe of siergrassen zoals Fargesia, Miscanthus en Pennisetum soorten. Dit wordt een geheel dichte border, waar onkruid weinig kans meer heeft. Je kunt ook nog een laag van ± 10 cm. boomschors tussen de siergrassen aanbrengen.
 

In plaats van kokos kun je ook mypex gebruiken, dat is wel minder natuurlijk en als je daar oeverplanten tussen zet heb je een grote kans dat het gaat rafelen. Het gaat wel langer mee, dus zet in dit geval geen planten ertussen, maar de siergrassen zo dicht mogelijk tegen de strook mypex aan. In de loop van het groeiseizoen zie je het mypex bijna niet meer door de volumineuze siergrassen en/of bamboe.

Siergrassen gecombineert met inheemse oevervegetatie.
Oever vegetatie eind juni, aangeplant in augustus het jaar daarvoor.
Precies een jaar na aanplant hebben de siergrassen zich geweldig ontwikkeld. Onkruid krijgt nauwelijks meer kans
Diverse soorten siergrassen scheppen een levendig beeld van de oever.